Waterstage™

Fujitsu Waterstage är en komplett och ekonomisk luft/vatten värmepumpslösning för uppvärmning av både
huset och tappvarmvattnet. Fujitsu Waterstage finns i tre olika utföranden; DUO, Hydro och Monoblock.