Var vänlig vänta medans vi sparar ditt garantibevis.
Detta kan ta upp till en minut.

WSAT-XEE 352-802

Chiller version alternativt Frikyla FC version

1 krets 

R410A