Registrera garantibevis

Fyll i grundläggande installationsinformation och ange de installerade enheterna.

Du kan endast ange en (1) utomhusdel och så många inomhusdelar
som är kopplade till utomhusdelen. Du kan alltså inte registrera flertalet
anläggningar på samma garantibevis.

Avslutningsvis kommer du ombes att bekräfta informationen i garantibeviset.
När detta skett kommer du inte längre kunna ändra informationen.


Registrera garantibok

Kunduppgifter

Enheter

Tänk på:
· Ange det kompletta modellnamnet, exempelvis AOYZ14LBL eller RSB09LDC.
· Serienumret ska hålla rätt format, exempelvis: E0123456 eller T0123456.


Inga enheter tillagda ännu.